Disclaimer

Ondanks het feit dat Uytlande B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website en overige marketinguitingen, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Uytlande is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie uit de door of namens Uytlande gecreëerde website en/ of overige marketinguitingen. Uytlande wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af voor onder andere maar niet uitsluitend schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van informatie van de website en overige marketinguitingen en/ of informatie waarnaar links op deze website en overige marketinguitingen verwijzen.

De genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

Aan de inhoud van deze website en overige marketinguitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De afgebeelde illustraties en artist impressions zijn uitsluitend bedoeld als indicatie van de toekomstige sfeer op het park van De Nollen en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Het project is nog in ontwikkeling en de informatie kan aan verandering onderhevig zijn.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en overige marketinguitingen waaronder onder andere maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten en databankrechten, rusten bij Uytlande en/ of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen, openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website en overige marketinguitingen en/ of elk ander gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uytlande.